HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Ngày 16/12/2017

Để Lời Cầu Nguyện Được Nhậm

Kinh Thánh: Giăng 14:12-14

Câu gốc: “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con”. (câu 13)

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi trả lời cho Sứ đồ Phi-líp, Chúa Giê-xu dạy gì trong câu 12-14? Lời dạy của Chúa cho chúng ta những bí quyết nào để lời cầu nguyện được nhậm? Bạn hiểu thế nào về lời dạy của Chúa “kẻ nào tin ta” và “nhân Danh ta mà cầu xin”?

 Sau khi trả lời cho Sứ đồ Phi-líp để khẳng định Ngài với Cha là một, Chúa Giê-xu quay trở lại với điều Chúa đã nói trước đó là Ngài sẽ ra đi. Vì Chúa phải đi về cùng Cha nên Ngài nhấn mạnh rằng ai tin Chúa thì người đó cũng sẽ làm được những việc Chúa đã làm và lại còn làm những việc lớn hơn nữa. Rồi Chúa dạy môn đồ hãy nhân Danh Chúa mà cầu xin bất cứ điều gì thì Ngài sẽ làm cho họ để Cha được sáng Danh nơi Con. Lời hứa này được Chúa nhấn mạnh thêm bằng cách lặp lại một lần nữa trong câu 14.

 Qua lời dạy của Chúa, chúng ta học được bí quyết để lời cầu nguyện được nhậm, trước hết là “hãy tin ta”, tức tin Ngài là Đức Chúa Trời đồng thời thể hiện niềm tin bằng hành động tiếp nhận Chúa làm Chủ cuộc đời mình và sống theo lời dạy của Chủ. Tiếp theo là phải “nhân Danh ta mà cầu xin”. Câu 1314 Chúa nhấn mạnh hai lần cùng một ý để nói lên tính chắc chắn của lời Chúa hứa, nếu môn đồ nhân Danh Chúa cầu xin bất cứ điều chi, Ngài sẽ làm cho. Như vậy, phải chăng Chúa cũng nhậm những lời cầu nguyện sai trật hoặc theo tư dục sao? Không hề như vậy, vì không ai có thể nhân Danh Chúa Giê-xu với niềm tin Ngài là Đức Chúa Trời để nói, làm hay cầu xin những điều sai trái cả. Ngày nay, khi kết thúc lời cầu nguyện, chúng ta thường nói “con cầu nguyện nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, A-men”. Đây không phải là câu thần chú hay câu nói thuộc lòng theo thói quen. Nhưng nhân Danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện có nghĩa là cầu nguyện với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, ý thức rằng Chúa đồng công với chúng ta trong những việc mình cầu xin, và đặc biệt là lời cầu nguyện phải đẹp ý Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện đúng theo Lời Chúa dạy thì Ngài sẽ làm cho chúng ta những việc lớn và khó, là những việc mà chúng ta chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3).

 Đức tin chính là bí quyết để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm. Hãy tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, tin lời Chúa hứa ban cho chúng ta mọi điều khi chúng ta nhân Danh Chúa mà cầu xin để Cha được sáng Danh, chắc chắn phước hạnh của Chúa sẽ tuôn tràn trên đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta.

Lời cầu nguyện của bạn lâu nay có được nhậm không? Tại sao?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì lâu nay con cầu nguyện thiếu lòng tin, và con nói nhân Danh Chúa Giê-xu như một câu thuộc lòng mà chưa sống đúng như vậy. Xin cho con xác quyết niềm tin nơi Chúa và cầu xin đúng theo Lời Chúa dạy để nhận được phước hạnh Chúa ban.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nhã-ca 7.

Ứng Dụng: /

DƯỠNG LINH

Ứng Dụng: /

HÔN NHÂN

Ứng Dụng: /

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư Trí Sự K’BÀNG

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Y-NI ÊCĂM

V/v Chương Trình Cầu Nguyện & Tạ Ơn Chúa Đầu Năm 2018

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của QpTđ Y-TUT MLÔ

Thư Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông Y Win Buôn Krông (Ama Ngi)

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà AYƯNH

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRẦN THỊ NGUYỆT

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bị Bão, Lũ Lụt

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HỒ VĂN ÂN

Ứng Dụng: /