HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Ngày 20/04/2018

Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:26-28

Câu gốc: “Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó”. (câu 28)

Câu hỏi suy ngẫm: “Chân thật” hay lẽ thật đến từ đâu? Lẽ thật chỉ cho con người tìm được điều gì? Mối quan hệ giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời với lẽ thật của Ngài ra sao? Điều gì xảy ra khi chúng ta “bịt tai không nghe lẽ thật”?

 “Sự chân thật” trong câu 28 đồng nghĩa với “lẽ thật”. Đức Chúa Trời là Thần Lẽ Thật nên lẽ thật đến từ Ngài. Và Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, dẫn dắt dân Ngài bằng lẽ thật. Lời Chúa cho biết rằng bất cứ ai xây bỏ điều ác, làm theo lẽ thật thì sẽ nhận được sự sống từ Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 18:21). Vậy lẽ thật đã hướng dẫn, chỉ cho con người tìm đến con đường sự sống. Tuyển dân Y-sơ-ra-ên thật có phước khi được Đức Chúa Trời lựa chọn trở nên dân thuộc riêng về Ngài. Họ được sở hữu lẽ thật của Đức Chúa Trời trong đời sống qua những điều răn, những lời Ngài truyền dạy qua các tiên tri… Thế nhưng, thật đáng buồn khi Tiên tri Giê-rê-mi cho biết sự chân thật đã rời xa họ, môi miệng của họ không còn nói ra lẽ thật. Chính thái độ “…chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ…” đã khiến cho sự chân thật không còn hiện diện trong đời sống họ. Chính vì thế, thay vì được sống trong sự chân thật, nói ra lẽ thật thì họ lại quyết định đi theo và nói theo những điều giả dối để lừa dối mọi người xung quanh, và tệ hại hơn là tự lừa dối chính mình.

 Đức Chúa Giê-xu Christ đến trong thế gian “đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14), để những ai tin nhận Ngài được sống trong lẽ thật. Song trong nhân loại không ít người khước từ lẽ thật ấy, vì thế họ mãi bước đi trong tăm tối, bị thần thế gian lừa dối. Cơ Đốc nhân là những người đã tiếp nhận lẽ thật, giống như dân Y-sơ-ra-ên là dân thuộc riêng Đấng Chân Thật, nhưng không có nghĩa là chúng ta mãi sở hữu lẽ thật trong đời sống. Bởi lẽ, nếu trong cuộc sống mỗi ngày vì chiều theo tư dục dỗ dành, chúng ta “…bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn…” (II Ti-mô-thê 4:4) thì dễ lắm lẽ thật sẽ lìa xa chúng ta, không còn trên môi miệng của chúng ta. Người như vậy chỉ thích sống trong sự tối tăm, trong những điều không phải lẽ thật, và không nói theo lẽ thật.

 Hãy thành thật tra xét lại đời sống của chúng ta có thật chú tâm, yêu thích và lắng nghe lẽ thật từ Đức Chúa Trời thông qua Lời Ngài dạy trong Kinh Thánh không? Xin Chúa cho chúng ta vui thích làm theo những điều lẽ thật dạy dỗ để đời sống luôn được sở hữu lẽ thật, nói chân thật và đến với sự sống.

Bạn có khiêm cung nhận sự dạy dỗ từ Chúa để sống trong lẽ thật không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp cho con mỗi ngày càng yêu mến lẽ thật, luôn “…nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, …chịu nhận sự dạy dỗ…” và biết nắm vững lẽ thật luôn trong đời sống.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 14.

Ứng Dụng: /

DƯỠNG LINH

Ứng Dụng: /

HÔN NHÂN

Ứng Dụng: /

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Thông Báo Truyền Hình Trực Tuyến: Chương Trình Truyền Giảng “ƠN TRỜI” Tại Nhà Thờ Tin Lành PHÚC ÂM 2

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN THỊ BÔNG

Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 85 Năm Tin Lành Truyền Đến Tỉnh Quảng Trị (1933-2018)

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông TRẦN MẪN

Giới Thiệu Bản Tin Mục Vụ Số 64

Thông Báo & Thư Mời Dự Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Phước Thiện

Thư Mời: Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập HT Phúc Âm 2

Giới Thiệu Chương Trình Mới “Ơn Chúa Diệu Kỳ”

Thông Báo V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Truyền Giảng Thương Khó – Phục Sinh KV Tp. HCM 2018

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của QPMS Y-KUAK BUÔN DAP

Ứng Dụng: /