HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Ngày 24/11/2017

Sự Mầu Nhiệm Kín Giấu

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 2:6-9

Câu gốc: “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta”. (câu 7)

Câu hỏi suy ngẫm: “Sự mầu nhiệm kín giấu” là điều gì? “Sự mầu nhiệm” này được ban cho ai và giấu kín với ai? Chúng ta có trách nhiệm gì khi nhận được ân điển hiểu sự mầu nhiệm kín giấu của Chúa?

 Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời bày tỏ qua sứ điệp Phúc Âm là sự mầu nhiệm kín giấu chưa hề được biết đến trong các đời trước. Điều này không có nghĩa là sự mầu nhiệm chưa tồn tại, nhưng cần được hiểu rằng chương trình cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ trước muôn đời, song chưa đến thời điểm của Đức Chúa Trời nên sự mầu nhiệm ấy chưa được mặc khải. Nhưng nay, nghĩa là từ khi Đức Chúa Giê-xu Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá, đến ngày thứ ba Ngài sống lại để hoàn thành chương trình cứu rỗi, thì sự mầu nhiệm này được hiển lộ. Qua Đức Thánh Linh, sự mầu nhiệm ấy được bày tỏ rõ ràng cho tất cả những tội nhân thật lòng ăn năn tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa mình. Họ là những đối tượng mà Kinh Thánh nói đến là những người đang trông mong, yêu mến Đức Chúa Trời (câu 9c). Còn với những ai khước từ ân điển ấy hoặc chưa từng được nghe biết về Tin Lành thì sự mầu nhiệm ấy vẫn còn là điều giấu kín đối với họ. Những người thế gian cùng những nhà lãnh đạo đời này luôn tự cao và đặt niềm tin vào sự khôn ngoan cùng địa vị của mình nên họ bị che khuất không nhận biết chân lý. Việc những nhà lãnh đạo thế gian như Vua Hê-rốt, thầy tế lễ thượng phẩm, quan tổng trấn Phi-lát, những thành viên của phái Pha-ri-si và Sa-đu-sê, cùng đoàn dân đông ngày xưa đã đóng đinh Chúa Giê-xu Christ cho thấy họ không hề biết được “sự mầu nhiệm” trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời (câu 8).

 Nếu không phải Đức Chúa Trời chủ động bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại thì chắc rằng chúng ta vẫn còn dò dẫm trong bóng tối, cũng như không sao tìm được phương cứu rỗi cho linh hồn mình. Sứ đồ Phao-lô đã nói “ân điển đó đã ban cho tôi, …để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm, từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời…” (Ê-phê-sô 3:8-9). Mỗi chúng ta ngày nay cũng đã được Chúa ban cho ân điển đó, nên mỗi người phải hết lòng rao truyền sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho nhiều người để họ nghe và hiểu được chân lý mà được cứu. Đó là trách nhiệm của chúng ta là những người đã được Chúa ban cho ân điển hiểu sự mầu nhiệm kín giấu.

Bạn có hết lòng rao truyền sự mầu nhiệm kín giấu của thập tự giá chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài đã vui bày tỏ sự mầu nhiệm kín giấu cho con. Xin cho con hết lòng rao truyền sự mầu nhiệm về thập tự giá của Chúa để nhiều người biết mà được cứu.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Tê-sa-lô-ni-ca 3.

Ứng Dụng: /

DƯỠNG LINH

Ứng Dụng: /

HÔN NHÂN

Ứng Dụng: /

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HỒ VĂN ÂN

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Quả Phụ LÊ HỒNG KỲ

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bị Bão, Lũ Lụt

Phông Gợi Ý Lễ Giáng Sinh 2017 (Cập nhật 8/11/2017)

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông Huỳnh Tiết

Thông Báo & Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập HTTL Ngãi Giao

Video Clip Tải Về Cho Chương Trình Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Thông Báo V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ VTKTH và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Thông Báo Về Di Chuyển Và Gởi Xe

Thông Báo Về Lịch Treo Tường 2018

Ứng Dụng: /