HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Ngày 19/10/2017

Thất Bại Vì Quá Tự Tin

Kinh Thánh: Giăng 13:36-38

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!”. (câu 38)

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì cho thấy ông Phi-e-rơ quá tự tin về năng lực bản thân? Chúa đã nói trước về thất bại nào của ông trước khi gà gáy? Tại sao Chúa nói trước với ông như vậy? Chúng ta áp dụng bài học này thế nào trong cuộc sống và trong sự hầu việc Chúa của mình?

 Mặc dầu Chúa Giê-xu vừa ban cho môn đồ một điều răn mới về tình yêu anh em với nhau (câu 34-35) nhưng dường như ông Phi-e-rơ không mấy quan tâm vì trong đầu ông vẫn còn thắc mắc về lời Chúa nói trong câu 33, các con không thể đến nơi ta đi, nên ông tiếp tục hỏi Chúa “Lạy Chúa, Chúa đi đâu?” Khi nghe Chúa vẫn trả lời y như trước (câu 36b) thì ông Phi-e-rơ chẳng những cứ tiếp tục thắc mắc và có vẻ không hài lòng kèm theo một câu nói rất tự tin, “Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa!” Nhưng Chúa Giê-xu đáp: “Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!”

 Ông Phi-e-rơ đã thất bại vì quá tự tin, ông nghĩ rằng ông có đủ năng lực bản thân để hy sinh mạng sống của ông vì Chúa, nhưng Chúa nói trước cho ông biết rằng chẳng những ông không có khả năng hy sinh mạng sống cho Chúa mà ông còn sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy sáng. Chúa yêu môn đồ Ngài, Chúa nói trước thất bại của ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt cũng như của ông Phi-e-rơ. Chúa cho thấy con người của họ yếu đuối biết bao. Nếu họ cứ tiếp tục tự tin dựa vào năng lực bản thân mà bước tới thì sẽ thất bại mà thôi. Ông Giu-đa đã nghe tiếng Chúa cảnh báo nhưng không chịu ăn năn, cứ tiếp tục đi theo đường riêng nên ông đã đi vào sự hư mất. Giờ đây, Chúa cho ông Phi-e-rơ thấy trước sự yếu đuối bất toàn của ông để ông có cơ hội ăn năn sau khi chối Chúa.

 Tấm lòng nhiệt thành theo Chúa và sẵn sàng hy sinh vì Chúa là tốt, nhưng mỗi chúng ta cũng cần biết sự yếu đuối bất toàn của bản thân để luôn nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Nếu không có sự thêm sức, ban cho và dẫn dắt của Chúa thì chúng ta rất dễ đi theo đường riêng và thất bại trên đường đời. Thất bại vì quá tự tin như ông Phi-e-rơ là bài học cho mỗi chúng ta, nhắc nhở chúng ta luôn tin cậy Chúa trong cuộc sống cũng như trong sự hầu việc Chúa, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình.

Có lần nào bạn thất bại vì tự tin như ông Phi-e-rơ không? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Con tạ ơn Chúa vì Ngài dùng bài học thất bại của Sứ đồ Phi-e-rơ để nhắc nhở chính con. Xin cho con luôn biết nương cậy Chúa trong cuộc sống cũng như trong sự hầu việc Chúa để con không thất bại bởi sự quá tự tin của mình.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 18.

Ứng Dụng: /

DƯỠNG LINH

Ứng Dụng: /

HÔN NHÂN

Ứng Dụng: /

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Thông Báo V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ VTKTH và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà NGUYỄN VĂN NÊ

Thông báo V/v: Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành 2017

Thông Báo & Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 75 Năm Thành Lập HTTL Giồng Riềng

Thông Báo 2: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ VTKTH và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông PHẠM ĐÌNH YẾN

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà NGUYỄN KIM CÚC

Thông Báo & Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Núi Sập

Thông Báo & Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Tân An

Thông Báo: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Viện Thánh Kinh Thần Học và Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

Ứng Dụng: /