HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Ngày 20/07/2019

Trách Nhiệm Chăn Bầy

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 13:17-22

Câu gốc: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình”. (Công Vụ 20:28)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên Tiên tri Giê-rê-mi dành cho vua và thái hậu là gì? Hình ảnh “bầy chiên đẹp đẽ” được chỉ về ai? Hiện trạng của bầy chiên đang như thế nào? Trách nhiệm thuộc về ai? Bầy chiên Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta chăn giữ hiện giờ ra sao?

 Không còn là lời kêu gọi chung chung cho toàn dân, nhưng đây là lời nhắn gửi trực tiếp từ Đức Giê-hô-va cho chính nhà vua và thái hậu. Theo nghiên cứu niên đại của các sử gia thì Vua Giê-hô-gia-kin và bà Nê-hu-ta chính là “vua và thái hậu” được Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến ở đây (IICác Vua 24:8). Song điều ấy không quan trọng cho bằng những lời mà họ phải nhận lãnh để có thái độ đúng đắn trong giờ phút đất nước lâm nguy: “mão triều thiên vinh hiển trên đầu đã rớt xuống rồi,” “hãy hạ mình, mà ngồi dưới đất” (câu 18). Hiện trạng của đất nước được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả: các thành thì bị đóng cửa, dân chúng thì bị bắt làm phu tù, cả đến chính vua và hoàng tộc cũng đều cùng chịu chung một số phận. Lời than trách của Tiên tri Giê-rê-mi “Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” (câu 20), như một lời chất vấn cho chính tuyển dân, nhưng cũng chính là lời chất vấn về trách nhiệm chăn bầy của các bậc lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tôn giáo.

“Bầy của Đức Giê-hô-va”, “bầy chiên đẹp đẽ”… chính là dân của Đức Chúa Trời. Tiên tri Giê-rê-mi thể hiện sự đau xót tột độ khi nghĩ về những điều tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã ban cho dân Ngài. Chúa đã nâng niu, chăm sóc bầy chiên Ngài yêu quý, thế mà nay phải ở trong tình trạng nước mất, dân bị bắt làm phu tù (câu 17). Trách nhiệm rõ ràng nhất thuộc về những người lãnh đạo đất nước là vua và thái hậu. Bởi chính họ là những đối tượng phải đi đầu, phải nêu gương trong đời sống tin kính Đức Chúa Trời, và làm theo Lời Ngài. Song vì họ không làm tròn trách nhiệm, không giữ được chính mình và luôn cả “bầy chiên đẹp đẽ” của Đức Giê-hô-va ban cho, nên họ phải đối diện với thảm cảnh hiện nay.

“Chớ nào bầy chiên đẹp đẽ đã được ban cho ngươi ở đâu?” cũng chính là câu hỏi mà Đức Chúa Trời đang hỏi mỗi chúng ta. Chiên trong gia đình, trong Hội Thánh, trong ban ngành, trong nhóm nhỏ… mà chúng ta đang chăm sóc, hiện ở trong tình trạng khỏe mạnh hay suy kiệt là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta để tâm đến. Ngài đã tín nhiệm trao phó bầy chiên mà Ngài rất yêu quý cho chúng ta, trách nhiệm chúng ta là phải trọn lòng chăm sóc và nuôi nấng. Bằng không Ngài sẽ đòi trách nhiệm ấy nơi mỗi chúng ta là những người chăn bầy của Chúa.

Bạn thể hiện sự quan tâm đến bầy chiên mà Chúa giao trách nhiệm chăm sóc như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con thấy trách nhiệm của mình với bầy chiên mà Ngài đã giao phó cho, để làm gương, để chăm sóc, nuôi nấng hầu cho mỗi con chiên đều khỏe và bầy luôn mạnh.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: ISử Ký 7-8.

Ứng Dụng: /

DƯỠNG LINH

Ứng Dụng: /

HÔN NHÂN

Ứng Dụng: /

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

“Bình An Trong Chúa Phục Sinh” – Bản Tin Mục Vụ Số 70

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông NGUYỄN QUANG TÌNH

V/v Trại Bồi Linh Huấn Luyện Dành Cho Đặc Trách, Người Hướng Dẫn Thiếu Niên Khu Vực Tp.HCM Mở Rộng

V/v Trại Hè Thiếu Niên Các Tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp

V/v Trại Hè Thiếu Niên Các Tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang

V/v Trại Hè Thiếu Niên Dành Cho Khu Vực Tp.HCM Mở Rộng

Phông Gợi Ý Lễ Thương Khó – Phục Sinh 2019

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MsTs LIÊNG HOT HA CHÚ D

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MSNC MANG CHÌA

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà TRẦN ĐỜN

Ứng Dụng: /

LỊCH CƠ ĐỐC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
08/07/2018Ngày Viện Thánh Kinh Thần học
08/07/2018Ngày kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam
Ứng Dụng: /