HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Ngày 24/06/2019

Con Cái Đều Là Thánh

Kinh Thánh: ICô-rinh-tô 7:12-16

Câu gốc: “Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh”. (câu 14)

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của những người con trong gia đình chưa tin Chúa trọn vẹn thì sao? Ảnh hưởng của người mẹ hoặc cha đã là Cơ Đốc nhân trên đời sống của các con như thế nào? Điều này có sự nhắc nhở gì cho chúng ta là những người có ảnh hưởng trên con hoặc cháu của mình?

 Như Châm-ngôn 17:6 cho biết: “Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha,” thì lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô ở đây cũng cho biết không chỉ có những gia đình có cha mẹ trọn vẹn trong niềm tin thì con cái của họ mới nhận được di sản thuộc linh quý giá, song trong trường hợp gia đình chỉ mới có vợ hoặc chồng là Cơ Đốc nhân thì con cái của họ trước đây có nếp sống không thánh sạch, nay cũng nhân đức tin của mẹ hoặc cha mà được nên thánh.

 Phải chăng con cái trong trường hợp này cũng được cứu nhờ đức tin của cha hoặc mẹ sao? Không phải như vậy, mỗi người được cứu bởi đức tin của mình đặt nơi Chúa Giê-xu. Ở đây, Sứ đồ Phao-lô nói rằng, cũng giống như việc đời sống đạo của vợ hoặc chồng đã tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời cảm hóa được người chồng hoặc vợ chưa tin của mình, thì giá trị thuộc linh tốt lành ấy cũng được ảnh hưởng tích cực đến các con của họ trong gia đình. Trong Hội Thánh của Chúa, có những gia đình chưa trọn vẹn trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu, nhưng nếu con của những gia đình này cũng được cha hoặc mẹ đưa đến nhà thờ, được học biết về Kinh Thánh thì cũng có không ít những em này đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Kể từ đó, đời sống các em được Đức Chúa Trời chứng nhận là thánh khiết, công bình bởi vì các em đã nhận hưởng được công giá cứu chuộc của Đấng Christ. Không những thế, khi trở nên Cơ Đốc nhân các em lại trở thành những chứng nhân rất đắc lực cho cha hoặc mẹ chưa tin Chúa của mình qua nếp sống theo lời Chúa dạy của các em.

 Như thế, dù trong gia đình chỉ một người tin nhận Chúa Giê-xu, nhưng qua đời sống được quyền năng của Đức Chúa Trời biến đổi có thể ảnh hưởng tốt đến mọi thành viên trong gia đình, giúp gia đình được trọn vẹn niềm tin nơi Đấng Christ, được Đức Chúa Trời kể là nên thánh trước mặt Ngài. Đây là niềm hy vọng lớn lao cho những ai đang một mình tin nhận Chúa. Những trường hợp này không nên phân rẽ nhau vì chưa cùng niềm tin, nhưng hãy thực hiện theo điều Sứ đồ Phao-lô truyền dạy sẽ đem đến phước hạnh lớn lao trong tương lai không xa.

Theo bạn, phước hạnh lớn nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái của mình là gì?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa về những lẽ thật mà Ngài bày tỏ trong Lời Ngài giúp con có niềm tin và hy vọng nơi tương lai, xin giúp con trung tín thực hành để nhận được phước hạnh cho bản thân và qua nếp sống đạo của con, gia đình con cũng được biến cải.

☸ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 54.

Ứng Dụng: /

DƯỠNG LINH

Ứng Dụng: /

HÔN NHÂN

Ứng Dụng: /

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

“Bình An Trong Chúa Phục Sinh” – Bản Tin Mục Vụ Số 70

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông NGUYỄN QUANG TÌNH

V/v Trại Bồi Linh Huấn Luyện Dành Cho Đặc Trách, Người Hướng Dẫn Thiếu Niên Khu Vực Tp.HCM Mở Rộng

V/v Trại Hè Thiếu Niên Các Tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp

V/v Trại Hè Thiếu Niên Các Tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang

V/v Trại Hè Thiếu Niên Dành Cho Khu Vực Tp.HCM Mở Rộng

Phông Gợi Ý Lễ Thương Khó – Phục Sinh 2019

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MsTs LIÊNG HOT HA CHÚ D

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MSNC MANG CHÌA

Thư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà TRẦN ĐỜN

Ứng Dụng: /

LỊCH CƠ ĐỐC

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10/06/2018Ngày Thiếu nhi Tin Lành
Ứng Dụng: /