BÀI GIẢNG

Có một sinh viên vừa tốt nghiệp trường thần đạo, được cử về một Hội Thánh để giúp đỡ. Anh ta được Mục sư quản nhiệm Hội Thánh mời giảng trong buổi nhóm sáng Chúa Nhật. Đến ngày Chúa nhật, vì lần đầu tiên giảng trước Hội Thánh nên anh rất lo lắng và hồi hộp. Anh đứng lên bục giảng sau một lúc yên lặng anh nói: “Kính chào tất cả các con cái Chúa, quý vị có biết tôi sắp giảng gì không?”, cả hội chúng đều lắc đầu, anh tiếp tục: “Quý vị không biết tôi sắp giảng gì, và tôi cũng không biết tôi giảng gì!!!”

Nhưng Mục sư quản nhiệm Hội Thánh lại tiếp tục mời anh sinh viên tiếp tục giảng một lần nữa vào tuần sau. Tuần sau, anh sinh viên lại bước lên bục giảng. Sau một vài phút yên lặng, anh lại cất tiếng:” Kính chào tất cả các con cái Chúa, Quý vị có biết tuần này tôi sẽ giảng gì không?”. Lần này cả nhà thờ đều gật đầu.

Anh Sinh viên lại nói tiếp:” Vì tất cả quý vị đều biết tôi sắp giảng gì cho nên tôi không cần giảng nữa” nói xong anh ta lại bước xuống. Mục sư quản nhiệm Hội Thánh lại kiên nhẫn mời anh tiếp tục vào tuần sau.

Chúa nhật tiếp theo, khi bước lên bục giảng, anh ta vẫn hỏi mọi người câu hỏi mà hai lần trước anh đã hỏi: “Quý vị có biết tôi sắp giảng gì không?”. Lần này, trong nhà thờ có người lắc đầu cũng có người gật đầu. Anh ta tiếp: “Vâng, vậy xin mời những người biết tôi sắp giảng gì nói lại cho những người chưa biết” !!!!