BÀI GIẢNG CƯỜI

Có một ông Mục sư, hay lấy một số ví dụ, thường gây cho hội chúng cười.

Một số người bực mình lên hỏi Mục sư rằng:

– Tại sao lúc nào Mục sư cũng thường lấy một số ví dụ làm cho Hội Thánh cười không vậy? Ông không sợ mắc tội với Chúa hả?

Mục sư trả lời:

– Anh thử nghỉ coi một bài giảng làm cho người khác cười thì có phải tội sẽ nhẹ hơn khi một bài giảng làm cho cả Hội Thánh buồn ngủ.