HÃY CẦU NGUYỆN RÕ RÀNG

Hãy cầu nguyện một cách rõ ràng, cụ thể… bởi vì đã từng có câu chuyện như sau:

Có một người đàn ông nọ đi vào rừng, bỗng bị một con gấu to đuổi theo sau lưng… Khi ta anh không còn hơi sức nào để chạy tiếp nữa, anh bèn quỳ gối xuống và cầu nguyện với Chúa, xin Ngài biến con gấu thành một Cơ Đốc nhân…. Thế là con gấu bỗng quỳ xuống và cất giọng nói … “Lạy Chúa, xin Ngài chúc phước cho vật thực này, là món dành cho bữa ăn tối của con…”