KHÔNG TIN CÓ PHÉP LẠ

Một cô giáo trường Chúa nhật ở Tây phương không tin có phép lạ. Cô nói:

– Không, làm gì có phép lạ. Chẳng hạn, dân Do Thái đâu có vượt qua Biển Đỏ. Chỗ nước họ đi qua chỉ đâu có mấy tấc thôi.

Một học sinh đứng lên nói lớn:

– Cảm ơn Chúa! Thật là một phép lạ lớn lao!

Cô giáo ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao em nói đó là phép lạ lớn?

 Em học sinh bình tĩnh trả lời:

– Thật là một phép lạ lớn lao vì nước biển có mấy tấc mà Chúa đã làm cho chết chìm cả một đạo quân Ai Cập!