KINH THÁNH CỦA BÀ NGOẠI HAY HƠN

Trong một gia đình nọ, người mẹ bảo cô con gái nhỏ của mình hãy đọc Kinh Thánh. Nhưng cô con gái đó không thích đọc. Sau nhiều lần không thấy con gái đọc Kinh Thánh. Người mẹ bực tức lấy quyển Kinh Thánh ra, đưa cho đứa con gái và bảo: Con hãy đọc Kinh Thánh đi!

Con nói: Con không thích đọc quyển Kinh Thánh này đâu! Con thích đọc quyển Kinh Thánh của bà ngoại hơn!

Mẹ: Tại sao con thích đọc Kinh Thánh của bà ngoại hơn?

Con: Dạ, vì Kinh Thánh của bà ngoại hay hơn!

Mẹ lấy làm ngạc nhiên:

– Tại sao quyển Kinh Thánh của bà ngoại lại hay hơn?

– Con không biết tại sao Kinh Thánh của bà ngoại lai hay hơn nhưng con thấy bà ngoại hay đọc quyển Kinh Thánh đó hơn, đứa con đáp.

Mẹ: ???