LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP

Đứa con gái năm tuổi của vị mục sư chú ý rằng ba mình luôn luôn ngừng một chốc và cúi đầu xuống trước khi bắt đầu giảng. Một ngày kia, cô bé hỏi ba mình tại sao ba làm thế.

“À, con gái cưng, ba cầu xin Đức Chúa Trời giúp cho ba giảng một bài giảng tốt,” ông trả lời với niềm vui và rất tự hào vì con gái có chú ý thật tỉ mỉ bài giảng của mình.

“Vậy tại sao Chúa không trả lời ba nhỉ?” cô bé thắc mắc lại…