LỜI HAY Ý ĐẸP 56

LỜI HAY Ý ĐẸP

Thỏa lòng không đến từ giàu sang dư dật
nhưng đến từ ước muốn tối thiểu.


Khi ta tốt với người khác ta cũng tốt với chính mình nữa.

Dù ta có ở trên con đường đúng,
nhưng cứ ngồi nguyên một chỗ thì cũng không đi đến đâu được.

Muốn thành tay đánh lưới người trong thế gian.
Phải biết săn chân lý trong Lời Chúa.

Sưu Tầm