LỜI HAY Ý ĐẸP 57

LỜI HAY Ý ĐẸP

Một trong những bí quyết cầu nguyện là cầu nguyện bí mật.

Một lãnh tụ giỏi là người biết đường đi,
đi trên đường đó và chỉ đường cho người khác đi.

Không có gì đẹp hơn nét vui vẻ của một gương mặt già cỗi.

Người làm Chùa vừa lòng nhất là người tin cậy Ngài nhất.

Trung tín là điều kiện, thành quả là phần thưởng.

Sưu Tầm