LỜI HAY Ý ĐẸP 58

LỜI HAY Ý ĐẸP

Tất cả những người kinh nghiệm được sinh ra lần thứ hai,
sẽ không sợ sự chết thứ hai.

Nhìn thấy tay Chúa trong mọi việc làm cho đời sống
trở thành một cuộc phiêu lưu thích thú.

Đối với người tin Chúa, bóng tối của sự chết được chiếu sáng
bằng gương mặt sáng ngời của Chúa Giê-xu.

Tử tế thay đổi được nhiều tội nhân hơn là nhiệt thành,
hung biện hay học thức.

Sưu Tầm