THUYẾT TIẾN HÓA (P31)

“MẶT TRỜI MỌC” HAY “TRÁI ĐẤT QUAY”


Thế thì “sợi dây nguyên vẹn” mà tiến sĩ Taurog đề cập đến là ở đâu? Họ chẳng có bằng chứng khoa học nào để chứng minh cho quan điểm của mình. Bằng chứng thì không được mơ hồ. Họ có vẻ như đã dựng nên “một hình nộm” của một người tin vào sự sáng tạo rồi nhảy sang một bên và bắt đầu đánh vào “anh ta”. Trong việc đề cập đến “sự quay của các hành tinh quanh mặt trời, hay việc trái đất hình tròn” là khoa học thật sự, liệu họ có ý ám chỉ rằng Kinh Thánh và những người tin vào sự sáng tạo tin rằng “mặt trời mọc bên trên một trái đất phẳng” không? Các tiến sĩ này dùng ngôn ngữ chính xác thế nào? Họ có nói với một bệnh nhân, “Anh có thấy mặt trời mọc thật đẹp sáng nay không?” không? Kinh Thánh dùng loại ngôn ngữ phổ biến, thông dụng. Trái đất không phẳng, một hình cầu đã được đề cập đến trong 
EsIs 40:22 “Ấy là Đấng ngự trên vòng trái đất này…” Kinh Thánh dạy rằng khi Chúa nhìn xuống quả đất, nó có hình cầu. Thi thiên 19 là phân đoạn Kinh Thánh dùng thứ ngôn ngữ bình thường và đề cập đến việc mặt trời mọc. Kinh Thánh không hề sai vì đó là cách nói hết sức bình thường, thông dụng.

Chúng ta có thể tìm thấy “một khối lượng đồ sộ những bằng chứng khẳng định nguồn gốc tiến hóa của mọi loài, bao gồm cả con người” (như tiến sĩ Taurog đề cập) ở đâu? “Khối lượng đồ sộ những bằng chứng” chứng minh sự tiến hóa của loài người không đủ lấp đầy một khoảng trống nhỏ theo tác giả Lyall Watson, một nhà tiến hóa cũng là một nhà văn:

“Các hóa thạch trang trí trong cây phả hệ chúng ta quá hiếm đến độ vẫn có nhiều nhà khoa học hơn là mẫu vật.

Một sự thật đáng lưu ý là tất cả những bằng chứng vật lý chúng ta có để minh chứng về sự tiến hóa của con người vẫn có thể bị thay thế, với chỗ trống trong một cái hòm!” (Tờ Science Digest, tiến sĩ Lyall Watson, bài “The Water People ,” số 90, tháng 05/1982, trang 44).

Tiến sĩ Alvin và Joel Taurog nói tiếp:

“Khi tôn giáo và khoa học đối lập nhau, đó thường là trong lĩnh vực niềm tin… Niềm tin khoa học được đặt cơ bản trên những bằng chứng được công nhận bởi các khảo cứu, thí nghiệm và sự tiên đoán; không phải niềm tin tôn giáo, cũng không phải bất kỳ hệ thống niềm tin nào khác, đã hướng vào những điều ép buộc (constraints) này” (như trên, tiến sĩ Alvin và Joel Taurog, tháng 06/1987).

Thật rõ ràng là tiến sĩ Taurog tin rằng sự tiến hóa từ phân tử đến người là một khoa học và vì thế có thể được công nhận bằng phương pháp khoa học. Khoa học về sự sáng tạo hẳn là một tôn giáo trong quan điểm của họ. Họ thêm rằng: “Mối quan hệ giữa các tổ chức sống, từ vi khuẩn cho đến con người chưa bao giờ được thấy rõ như bây giờ…” Những điều mà các tiến sĩ này đề cập đến thật chẳng rõ ràng và chính xác tí nào, nhưng từ dạng sống nhỏ nhất đến lớn nhất, từ dạng sống đơn giản nhất đến phức tạp nhất, hoàn toàn chẳng có bằng chứng khoa học nào để chứng minh chúng (nhỏ tới lớn, đơn giản tới phức tạp) có liên quan với nhau ở các đời tổ tiên cũng như các đời con cháu. Trong quyển: Lịch Sử Tự Nhiên (Natural History, trang 14) xuất bản năm 1977 có những lời của tiến sĩ Stephen Jay Glould như sau:

“Sự cực kỳ hiếm của các dạng sống trung gian các trong hóa thạch vẫn còn dai dẳng như việc mua bán các bí mật trong ngành cổ sinh vật học. Cây tiến hóa trang hoàng trong các sách vở của chúng ta chỉ có cơ sở ở các đỉnh (tips), và ở các mắt (nodes) của các nhánh; phần còn lại đều do suy luận mà có, tuy hợp lý là vậy, nhưng không có một bằng chứng hóa thạch nào… Chúng ta tự cho mình là những sinh viên nghiên cứu lịch sử sự sống, nhưng để bảo vệ lợi ích danh dự của tiến hóa bằng sự lựa chọn tự nhiên (natural selection), chúng ta đã coi những dữ liệu chúng ta có là quá tệ đến nỗi chúng ta chẳng thể thấy được quá trình rất quan trọng mà chúng ta tuyên bố là mình đang nghiên cứu.”


Còn Tiếp